Div 4 matchen mellan Ersnäs IF och ÖSK den 11/9 dömdes av en domare som ÖSK ansåg vara orutinerad och saknade känsla och timing för spelet. Samma domare var satt att döma tornedalsderbyt mellan ÖSK och Haparanda FF. Med kännedom om hur dessa derbymatcher ser ut, ville ÖSK ha en domare med rutin från sådana uppdrag till matchen. ÖSK:s ordförande Christer Töyrä skrev till Norrbottens Fotbollförbund och begärde att domaren borde bli utbytt. Detta meddelades givetvis även till berörd domare. Domarkommitté i NFF blir upprörda och lyckas övertala domaren att göra en anmälan om missfirmelse till NFF. NFF:s Tävlingskommittén dömer Christer till böter om 2.000 SEK för olämpligt / förolämpande uppträdande. Detta beslut överklagas till NFF:s styrelse. Styrelsen avslår överklagan och fastslår domen på böter 2.000 SEK. Detta beslut överklagas till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd. Disciplinnämnden undanröjer de överklagade beslutet p.g.a de brister som förekommit vid handläggningen av ärendet hos NFF. Norrbottens Fotbollförbund väljer nu att ta upp samma anmälan en gång till. Tävlingskommittén beslutar att döma Christer till böter på 2.000 SEK för olämpligt / förolämpande uppträdande. Även detta beslut överklagas till Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd. Disciplinnämnden beslutar att bifalla överklagan och undanröjer den fällande domen. SvFF fastslår i domen att en domares insatser ska kunna ifrågasättas, så länge det inte sker förolämpande eller på annat otillbörligt sätt. Man konstateras att i detta fall har inga hot eller förolämpningar eller annat otillbörlig skett gentemot domaren.

Kan vi hoppas på ett slut på NFF:s vilja att alltid försöka föra ÖSK till den mörka sidan?

Kanske en ursäkt till en idellt arbetande ledare sedan 50 år också vore på sin plats!