Att vara medlem i ÖSK är väldigt billigt och ÖSK har kräver idag väldigt få ideella insatser av Dig som medlem i klubben, vilket är både är av godo – för att ungdomar och föräldrar inte behöver ägna så stor del av sin fritid till ideellt arbete för klubben – och av ondo – för att vi inom föreningen troligen skulle kunna utveckla både verksamhet och inkomster genom ett större engagemang. ÖSK är en av mycket få föreningar i landet som inte säljer Bingolotto, en svaghet kan tyckas, men samtidigt är det en styrka att inte vara beroende detta spel.

Medlemsavgiften är endast 400 kronor för hela familjen såvida den eller de aktiva är under 18 år. Till familjen räknas familjemedlem boende under samma adress. Från och med de år den aktive fyller 18 år blir medlemsavgiften 200 kronor per aktiv.

Medlemsinsatser för föreningen

  • Under ÖSK:s olika aktiviteter under året behövs hjälp av medlemmarna (och föräldrarna). Dessa aktiviteter kan vara:
  • Försäljning av ÖSK:s Marknadslotter
  • Respektive lags tilldelade arbetsuppgifter under Matarengi Marknad, såsom städning av marknadsområde, tivolikassor, dansentréer och garderober, föräldravakter, resning/rivning av tält, parkeringsvakter m m.
  • Försäljning och bollkallejobb på Idrottsplatsen vid A-lagets hemmamatcher (2-3 matcher per år och spelare).

I övrigt kan det under året komma till några aktiviteter som kräver insatser från medlemmarna.

 

Exempel

Betala medlemsavgift

Ange: född ÅÅÅÅ-MM-DD 

Förnamn Efternamn

adress

Inbetalas på bankgiro 318-4199