Norrbottens Fotbollförbund och domaren överklagade Svenska Fotbollförbundet Disciplinnämnds beslut att fria Christer Töyrä till Riksidrottsnämnden (RIN). Ärendet gäller NFF beslut att döma honom till böter för att han skickat in en begäran om ändring av domare i en match i div. 4. RIN konstaterar att NFF inte är part i målet och därför saknar rätt att överklaga. RIN ger inte domaren prövningstillstånd eftersom ärendet inte är av vikt för rättstillämpningen eller att något fel har begjorts. Kort sagt föreningar har rätt att begära utbyte av huvuddomare.

Frågan är dock vad är det som får Norrbottens Fotbollförbund att driva detta triviala ärende, till högsta möjliga instans. Det kan vara så att det inte är ärendet utan att bestraffa personen som är det primära målet för någon i vår förbundsledning.