Förslag på samarbete mellan Övertorneå SK och PSFF

I början av säsongen 2020 aviserade, Andreas Wasslen sin avsikt att undersöka möjligheten till ett samarbete mellan nämnda föreningar. Arbetet skulle genomföras tillsammans med PSFF spelaren, Martin Mäki. Undertecknad fick information om detta och avgav ett positivt svar, under förutsättning att ett genomarbetat och seriöst förslag presenterades berörda styrelser.

Ett antal veckor senare presenterades ett samarbetes förslag. Avsikten var ett lag i div 4. Ledningen av laget bestod av ett utskott. Berörda personer i utskottet var för Övertorneå SK, Peter Emanuelsson och Hans Kero. För PSFF var, Rune Westerberg och Roger Mäki nämnda. Den femte medlemmen i utskottet var Andreas Wasslen. I förslaget ingick en namngiven trupp på 28 spelare.

Den ekonomiska lösningen i förslaget var att respektive förening satsar 50000 kronor samt att utskottet arbetar in resterande belopp till angiven budget på 250000 kronor. Ekonomin i utskottet skulle hanteras av Anders Luttu. 

Handlingen och styrelsemötet i Övertorneå SK

När undertecknad erhöll samarbetsförslaget upptäcktes omedelbart felaktigheter. Den första felaktigheten var att undertecknad var angiven som medlem i utskottet. Undertecknad har aldrig fått denna fråga. Det samma gällde Hans Kero.

För att kunna presentera en korrekt bild av läget och förslaget granskades den 28 man angivna spelar truppen. Här märktes omedelbart felaktigheter, För att erhålla en klar bild av detta kontaktades Hans Kero och Martin Mäki för en inventering av respektive föreningars spelartrupper. Resultatet var att den samlade truppen var 10 man. 

Trots bristerna i det framlagda förslaget var styrelsen positiv till en fortsatt process med inriktningen mot ett gemensamt div 4 lag. Dock ansåg styrelsen att samarbetsförslaget måste omarbetas gällande utskott, ekonomi och spelartrupp. Ingen spelare får nekas deltaga i laget. Undertecknad blev av styrelsen utsedd som föreningens representant i denna process. Andreas Wasslen informerades om styrelsens beslut och genomförda analys. Information lämnades även att undertecknad (Peter Emanuelsson) inte var intresserad av nämnda utskott.

Ordförande i IF Polcirkeln

Efter att undertecknad informerat, Andreas Wasslen om styrelsens enkla slutsatser, ringer ordförande i, IF Polcirkeln. Under samtalet framkommer att han anser att PSFF är ekonomiskt ett tomt skal, eftersom de enbart har 7000kronor i kassan. De riktiga besluten skall tas i, IF Polcirkeln och Svanstein SK.  För dessa föreningar är ekonomin inte ett problem.

 Vidare uppges i samtalet att han blivit tillfrågad som tränare i det nya laget samt att den begränsade truppen måste få en lösning.  Efter ett resonemang kring spelartruppen framkommer att han önskar att truppen skall innehålla minst 3 av ÖSK:s spelare från Finland, som en ryggrad i det väntade div 4 spelet. 

Ordförande i IF Polcirkeln framhåller att han som tränare vill att hans favorit spelare, lagkaptenen i Övertorneå SK, Jussi Hakasalo skall vara det nya lagets ledare på planen.  Vidare kräver han att undertecknad tar på sig rollen som sportchef, för att säkerställa att han som tränare kan styra laget på det sätt han önskar. På frågan om sportschefs roll svarar undertecknad att möjlighet finns till ett fortsatt engagemang, om det nya lagbygget baseras på kärnan av seriösa spelare i berörda föreningar. Samtalet avslutas med att han lovar föra sakfrågan vidare.

Samtalet

Ett antal dagar efter samtalet med ordförande i IF Polcirkeln, fick undertecknad ett samtal från Andreas Wasslen. Han upplyste att han pratat med Rune Westerberg och ett antal PSFF spelare. Deras krav var att undertecknad kliver av processen och inte ingår i det nya samarbetet. Undertecknad svarade att detta inte är ett problem och att information om detta lämnas till ordförande i Övertorneå SK. Om inget annat anges är han ny kontakt person i processen. Svaret erhöll ett positivt gensvar.

Samtalets troliga anledning

Efter samtalet kontaktade undertecknad, IF Polcirkelns ordförande. Samtalet besvarades av hans fru. Hon upplyste att han inte är anträffbar. Några dagar senare träffade undertecknad, ordförande i Svanstein SK. Den enkla frågeställningen var om hur långt arbetet kring samarbetet fortskridit. Svaret var enligt följande, – de som vill samarbeta, får själva finansiera detta.

Undertecknad fick en kallelse till möte av Andreas Wasslen. Detta möte ställdes strax efter in, med meddelande att PSFF kör eget lag.

Peter Emanuelsson / Övertorneå SK