Vid Övertorneå SK:s årsmöte valdes följande styrelse för föreningen;

Ordförande : Christer Töyrä
Sekreterare . Peter Emanuelsson
Kassör : Stefan Wuotila
V. ordf : Ali Raza
Ungdomsansv. : Anna Andersson
Ledamot : Sven-Olov Jönsson
Ledamot : Sharif Rezai

Vill du ha ett ex. av ÖSK:s årsberättelse för 2021,maila till fotboll@overtornea-sk.com.