Årets marknad arrangerades av Kommunen, och detta utan att Kommunen har betalat till ÖSK för övertagandet av marknaden.

Sedan 1979 har Övertorneå SK arrangerat Matarengi Marknad. Efter den 41:a marknaden under senhösten 2019 kallade Övertorneå Kommun ÖSK till ett möte. Kommunen var villiga att ta över marknaden för att kunna satsa än mer på detta evenemang. ÖSK ställde sig positiva i denna diskussion eftersom vi sett på senare år att det blivit svårare att få ihop ideella krafter för att driva detta. För att släppa marknaden till Kommun hade ÖSK givetvis krav, eftersom detta var föreningen enskilt största inkomstkälla. I ett möte med Tomas Mörtberg, kommunalråd, Peter Juntti, kommunchef, Thomas Norberg avdelningschef och Annika Keisu-Lampinen, fritids- och kulturchef kom vi överens om att ÖSK skulle få 150.000 / år i 3 år för den renommé och det namn föreningen byggt upp kring marknaden. Allt var frid och fröjd och kommun betalade 2020 helt enligt det vi avtalat. År 2021 betalde kommun 100.000, för att i år betala endast 30.000, vilket gör att vi anser att marknaden är stulen. Dessutom har kommunen mage att begära att vi ska arbeta gratis för och på marknaden och lämna marknadens hemsida till kommunen.

Övertorneå SK har ansvarat för skötsel av Övertorneå Idrottsplats sedan 1989. Vi har skött detta med ideella krafter och utöver avtalet har vi målat byggnader, byggt fler förråd och nya avbytarbås. Under alla år har kommunen med gillande sett på denna verksamhet. Men sen fick kommunen en ny kultur- och fritidschef, Annika Keisu-Lampinen. Efter detta har ÖSK inte fått bränsle till maskinerna, trots att detta sägs i avtalet. Kultur och fritids har bytt ut alla hänglås runt idrottsplatsen för att ha kontroll. Detta har lett till att vi inte kan sköta idrottsplatsen enligt avtal. Det allvarligaste är dock att om hjälp behövs av t.ex ambulans, så kan inte dessa släppas in. Inte ens en bår går att bära in på idrottsplatsen, på grund av nycklarna finns på ett kontor någonstans, som ingen informerats om, trots begäran. Detta avtal är uppsagt ÖSK, eftersom vi anser att vi inte kan sköta idrottsplatsen, samt inte fått betalt enligt avtal. Enligt avtal ska kommunen betala till ÖSK 26.500 senast den 15 juni, vilket inte har skett.

Under 2019 ansökte en förening i kommunen som spelade i div. 5 herrar om sponsorstöd av kommunen mot att kommens logga fanns på dräkterna. De beviljades 15.000 + moms av kommunalrådet. När ÖSK sökte sponsorstöd 2020 för vårt herrlag i div. 5 mot att kommunens logga fanns på dräkterna, skickade kommunalrådet ärendet till kultur och fritids. Genom att vid flera tillfällen begära kompletteringar av ÖSK lyckades förvaltningen fördröja ärendet till hösten, för att sen avslå ansökan, och beslutet har ännu inte meddelats till ÖSK. Detta trots att likabehandlings princip ska gälla inom Kommunen.

Övertorneå SK anser att kommunen är skyldiga oss 215.250 och detta är pengar som skulle gått till Övertorneås ungdomars fritidssysslor. Dessa pengar måste våra ideella ledare och ungdomar nu försöka arbeta ihop. Eftersom varken kommunalråd eller Fritid- och kulturutskottets ordförande har förmågan att ta tag i detta, ser sig ÖSK tvungna att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten