<– Tillbaks till Historia

ÖSK:s klubbstyrelser och funktionärer – arkiv

2018

Ordinarie ledamöter:
Christer Töyrä, ordf
Hans Kero, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Mustapha Hamid
Anna Andersson
Suppleanter
Peter Savilahti
Sven-Olof Jönsson
Sara Savilahti
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :

Ledare Flickor :
Oldboys :

Hans Kero / Henrik Luttu
Peter Älgamo
Anna Andersson
Anna Andersson

Mustapha Hamid
Hans Kero / Stefan Wuotila

2017

Ordinarie ledamöter :
Christer Töyrä, ordf
Hans Kero, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Mustapha Hamid
Madad Burhani
Suppleanter
Peter Savilahti
Svante Wälimaa
Sara Savilahti
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Ledare U-lag :
Ledare Pojk C :

Ledare Flickor :
Oldboys :

Peter Emanuelsson
Stefan Wuotila
Hans Kero / Henrik Luttu
Anna Andersson

Mustapha Hamid
Hans Kero / Stefan Wuotila

2016

Ordinarie ledamöter :
Christer Töyrä, ordf
Hans Kero, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Johanna Kourilehto
Madad Burhani
Suppleanter
Peter Savilahti
Svante Wälimaa
Sara Savilahti
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Ledare U-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Oldboys :
Peter Emanuelsson
Stefan Wuotila
H Kero / P Savilahti / H Luttu
Tony Alanentalo / Mikael Ylitalo
Ehso Doh Gay / Andreas Wasslén
Andreas Wasslén / Kai Blomli
Jessica Norberg/Mustapha Hamid
Hans Kero / Stefan Wuotila

2015

Ordinarie ledamöter :
Christer Töyrä, ordf
Hans Kero, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Sture Antti
Mehmed Hasanbegovic
Suppleanter
Peter Savilahti
Svante Wälimaa
Henric Barsk
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Ledare U-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C  :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Peter Emanuelsson
Stefan Wuotila
Peter Älgamo / P Emanuelsson
Hans Kero / Peter Savilahti
Tony Alanentalo
Torbjörn Aasa / Stefan Wuotila
Andreas Wasslén / Kai Blomli
Jessica Norberg / Abdul Rezai

2014

Ordinarie ledamöter :
Christer Töyrä, ordf
Andreas Wasslén, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Sture Antti
Hans Kero
Suppleanter
Peter Savilahti
Svante Wälimaa
Christer Taskinen
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Ledare U-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C  :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Peter Emanuelsson
Stefan Wuotila
Henrik Luttu / Stefan Wuotila
Hans Kero / Peter Älgamo
Tony Alanentalo
Torbjörn Aasa / Stefan Wuotila
Amalie Wuotila

2013

Ordinarie ledamöter :
Christer Töyrä, ordf
Andreas Wasslén, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Sture Antti
Svante Wälimaa
Suppleanter
Peter Savilahti
Hans Kero
Henric Barsk
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C  :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Peter Emanuelsson
Stefan Wuotila
Henrik Luttu
Marita Barsk / Ali Raza / Madad Burhani
Hans Kero / Peter Savilahti
Tony Alanentalo
Torbjörn Aasa / Stefan Wuotila
Amalie Wuotila

2012

Ordinarie ledamöter :
Magnus Brännvall, ordf
Andreas Wasslén, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Christer Töyrä
Knut Omark
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Suppleanter
Peter Savilahti
Peter Alanentalo
Henric Barsk
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Lagledare U-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C  :
Ledare Pojk D :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
P. Emanuelsson / Andreas Jatko
Stefan Wuotila
Stefan Wuotila / Ali Raza
Henrik Luttu / Stefan Wuotila
Marita Barsk / Peter Älgamo
Hans Kero / Lars Niemi
Magnus Brännvall / Peter Savilahti
Jessica Norberg / Erica Omark / Fanny Routovaara
Amalie Wuotila

2011

Ordinarie ledamöter
Magnus Brännvall, ordf
Andreas Wasslén, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Christer Töyrä
Knut Omark
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Suppleanter
Jonatan Rytiniemi
Peter Savilahti
Peter Alanentalo
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Lagledare U-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C  :
Ledare Pojk D :
Ledare Flick B :
P. Emanuelsson / Andreas Jatko
Stefan Wuotila
Stefan Wuotila
Henrik Luttu / Stefan Wuotila
Marita Barsk / Peter Älgamo
Hans Kero
Magnus Brännvall/Peter Savilahti
Jessica Norberg / Erica Omark / Fanny Routovaara

2010

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Knut Omark
Henrik Luttu
Peter Emanuelsson
Andreas Wasslén
Suppleanter
Stefan Östlin
Svante Simu
Sara Keränen
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Lagledare U-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C 1 :
Ledare Pojk C 2 :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick C :
Peter Emanuelsson/Stefan Östlin
Reijo Laukka
Stefan Östlin
Henrik Luttu / Stefan Wuotila
Stefan Wuotila / Stefan Östlin
Hans Kero / Peter Älgamo
H. Kero / E. Ynglöv / N. Wiippa
M. Ylitalo/P. Savilahti/M. Brännvall
Lena Kohkoinen / Tina Biyaz

2009

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Knut Omark
Henrik Luttu
Eva Älgamo
Peter Emanuelsson
Suppleanter
Stefan Östlin
Svante Simu
Sara Keränen
Tränare A-lag :
Ledare A-lag :
Lagledare U-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C 1 :
Ledare Pojk C 2 :
Ledare Pojk D 1 :
Ledare Pojk D 2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick D :

Peter Emanuelsson / Esa Haahti
Stefan Östlin / Reijo Laukka
Stefan Östlin
Torbjörn Aasa / Anders Pantzare
Henrik Luttu
Stefan Malmström/Peter Larsson
Peter Älgamo / Hans Kero
H. Kero/Peter Älgamo/Eva Älgamo
Mikael Ylitalo / Peter Savilahti
Lena Kohkoinen

2008

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Knut Omark
Henrik Luttu
Eva Älgamo
Peter Emanuelsson
Suppleanter
Stefan Östlin
Svante Simu
Sara Keränen
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Pojk F :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Ledare Flick D :
Peter Emanuelsson
Stefan Wuotila
Stefan Östlin/Roland Kempainen
Torbjörn Aasa / Anders Pantzare
Henrik Luttu
Stefan Malmström/Peter Larsson
Peter Älgamo / Hans Kero
Lars Niemi / Hans Kero
Mikael Ylitalo / Peter Savilahti
S. Wuotila/ S. Simu/ J. Routuvaara
Stefan Wuotila / Svante Simu
Henrik Luttu

2007

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Stefan Wuotila, kassör
Knut Omark
Henrik Luttu
Eva Älgamo
Peter Emanuelsson
Suppleanter
Carina Kemppainen
Sara Keränen
Niklas Wikman
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Sami Viippola / P. Emanuelsson
Stefan Wuotila
Kent Ynglöv/Roland Kempainen
Torbjörn Aasa / Anders Pantzare
Henrik Luttu
Stefan Malmström/Peter Larsson
Peter Älgamo / Hans Kero
Anders Estola/Johan Routuvaara
Stefan Wuotila / Svante Simu

2006

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Berit Lundströmer, kassör
Knut Omark
Stefan Wuotila
Eeva Estola
Henrik Luttu
Suppleanter
Eva Älgamo
Stefan Malmström
Peter Johansson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B1 :
Ledare Pojk B2 :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Christer Taskinen / Mika Uutela
Stefan Wuotila
Kjell Andersson
Kent Ynglöv / Simon Kemppainen
Roland Kempainen
T. Aasa / K. Pieti / A. Pantzare
S. Malmström/P.Larsson/H.Luttu
Peter Älgamo / Hans Kero
Arto Huhta / Tarmo Makslahti
Anders Estola
Stefan Wuotila / Malin Pilhagen

2005

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Berit Lundströmer, kassör
Knut Omark
Stefan Wuotila
Eeva Estola
Iris Wasslén
Suppleanter
Simo Barsk
Svante Wälimaa
Peter Johansson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Damlag :
Ledare Flick A :
Ledare Flick C :
Lars Niemi
Christer Töyrä
K. Andersson / R. Westerberg
Kent Ynglöv
Roland o Simon Kemppainen
Torbjörn Aasa
S. Wuotila / Stefan Malmström
Kjell Andersson / Pär Dalhägg
Arto Huhta / Tarmo Makslahti
Anders Estola / Armi Rousu

2004

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Berit Lundströmer, kassör
Knut Omark
Svante Wälimaa
Peter Johansson
Iris Wasslén
Suppleanter
Simo Barsk
Paula Orajärvi
Susann Kauma
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Lars Niemi
Christer Töyrä
Christer Töyrä
Christer Töyrä
Andersson/Jönsson/Westerberg
Ragnar Anttila
Ragnar Anttila
Roland Kempainen/Kent Ynglöv
Torbjörn Aasa / Stefan Wuotila
Kjell Andersson / Pär Dalhägg
Arto Huhta / Tarmo Makslahti
Anders Estola / Armi Rousu

2003

Ordinarie ledamöter
Christer Töyrä, ordf
Päivi Krutrök, sekr
Berit Lundströmer, kassör
Roland Kemppainen
Knut Omark
Svante Wälimaa
Peter Johansson
Suppleanter
Anneli Rantakeisu-Solomon
Simo Barsk
Östen Lejon
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Sami Viippola
Christer Töyrä
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Andersson/K Nyberg/S-E Jönsson
R Anttila / Ö Lejon / V Kariniemi
Ragnar Anttila / Göran Tordelöv
Roland Kemppainen/Kent Ynglöv

2002

Ordinarie ledamöter
Roland Kemppainen, ordf
Peter Johansson, sekr
Berit Lundströmer, kassör
Christer Töyrä
Knut Omark
Svante Wälimaa
Päivi Krutrök
Suppleanter
Anneli Rantakeisu-Solomon
Marie Gradin
Östen Lejon

Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Flick A :
Sami Viippola
Christer Töyrä
Roland Kempainen/Anders Luttu
Knut Omark / Henry Lindberg
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
P Johansson/Andersson/K Nyberg
R Anttila / Ö Lejon / V Kariniemi
Sven-Erik Jakobsson

2001

Ordinarie ledamöter
Roland Kemppainen, ordf
Peter Johansson, sekr
Berit Lundströmer, kassör
Christer Töyrä
Knut Omark
Svante Wälimaa
Sture Antti
Suppleanter
Anneli Rantakeisu-Solomon
Marie Gradin
Östen Lejon
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B1 :
Ledare Pojk B2 :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Flick B :
Sami Viippola
Peter Johansson
Roland Kempainen/Anders Luttu
Knut Omark / Henry Lindberg
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Mikael Funck / Jonas Simu
Ragnar Anttila / Östen Lejon
Hanna Andersson/S-E Jakobsson

2000

Ordinarie ledamöter
Peter Johansson, ordf
Roland Kemppainen, sekr
Christer Töyrä, kassör
Kunt Omark
Svante Wälimaa
Linda Kieri
Ann-Christin Tötterman
Suppleanter
Berit Lundströmer
Simo Barsk
Östen Lejon
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B1 :
Ledare Pojk B2 :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Flick B :
Sami Viippola
Peter Johansson / Rudolf Keisu
Ragnar Anttila/Rune Westerberg
Roland Kempainen/Anders Luttu
Knut Omark / Henry Lindberg
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Mikael Funck / Jonas Simu
Vesa Kariniemi
Ragnar Anttila / Östen Lejon
Hanna Andersson / Birgit Hietala

1999
Ordinarie ledamöter
Vesa Kariniemi, ordf
Jenny Simu, sekr.
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Peter Johansson
Margit Öhman
Suppleanter
Svante Wälimaa
Lars Anttila
Östen Lejon
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Flick C :
Vesa Kariniemi
Peter Johansson / Sixten Lantto
Ragnar Anttila / Sixten Lantto
Roland Kempainen / Anders Luttu
Knut Omark / Östen Lejon
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Mikael Funck / Jonas Simu
Hanna Andersson / Birgit Hietala

1998
Ordinarie ledamöter
Vesa Kariniemi, ordf
Peter Johansson, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Mikael Funck
Lars Anttila
Rudolf Keisu
Suppleanter
Jonas Simu
Margit Öhman
Börie Rytiniemi
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Damlag :
Vesa Kariniemi
Peter Johansson / Rudolf Keisu
Vesa Kariniemi
Sixten Lindberg

R.Anttila/T.Brännström/S.Lantto
Roland Kempainen/Anders Luttu
K. Omark/Ö. Lejon/H. Lindberg
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Mikael Funck / Jonas Simu
Lars Anttila / Mika Uutela

1997   
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Mikael Funck
Vesa Kariniemi
Rudolf Keisu ?
Suppleanter
Peter Johansson
Margit Öhman
Stefan Wuotila
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E1 :
Ledare Flick A :
Vesa Kariniemi
Peter Johansson / Rudolf Keisu
Henry Lindberg / Göran Mörtberg
Ragnar Anttila
Tore Brännström
Roland Kempainen/Anders Luttu
Knut Omark / Östen Lejon
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Mikael Funck
Lars Anttila / Mika Uutela

1996
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Mikael Funck
Vesa Kariniemi
Jan Johansson
Suppleanter
Peter Johansson
Margit Öhman
Stefan Wuotila
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E1 :
Ledare Pojk E2 :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
Rudi Wara
Mikael Funck
V. Kariniemi/ R. Keisu/ B Taavo
Vesa Kariniemi / Rudolf Keisu
Henry Lindberg / Göran Mörtberg
Ragnar Anttila
T.Brännström /Katarina Wälimaa
Roland Kempainen/Anders Luttu
Knut Omark / Östen Lejon
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Mikael Funck
Henry Lindberg
Lars Anttila / Birger Boman

1995
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Vesa Kariniemi
Jan Johansson

Suppleanter
Peter Johansson
Margit Öhman
Leif Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B1 :
Ledare Pojk B2 :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E1 :
Ledare Pojk E2 :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Per-Anders Juntti
Mikael Funck
Bo Taavo
Vesa Kariniemi / Rudolf Keisu
Vesa Kariniemi / Göran Mörtberg
H.Björnfot/H.Mörtberg/L.Sundelin
Ragnar Anttila
T.Brännström /Katarina Wälimaa
Roland Kempainen/Anders Luttu
Knut Omark / Östen Lejon
Christer Töyrä / Kjell Hedlund
Åke Luttu / Vega Kieri
Henry Lindberg / Vega Kieri
Lars Anttila

1994
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Vesa Kariniemi
Jan Johansson

Suppleanter
Peter Johansson
Mikael Funck
Leif Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B1 :
Ledare Pojk B2 :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Per-Anders Juntti
Mikael Funck
Leif Henriksson / Bo Taavo
Vesa Kariniemi / Rudolf Keisu
Vesa Kariniemi / Rudolf Keisu
Johan Mörtberg
Håkan Björnfot
Ragnar Anttila
R.Kempainen/A.Luttu/K.Wälimaa
Henry Lindberg / Vega Kieri
Lars Anttila

1993
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Vesa Kariniemi
Börje Öhman

Suppleanter
Jan Johansson
Mikael Funck
Leif Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Lagledare B-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Per-Anders Juntti
Vesa Kariniemi / Mikael Funck
Johan Mörtberg / Börje Englund
L.Henriksson/K.Omark/R.Enbuske
Birger Boman/Roger Ylinenpää
V. Kariniemi /R. Keisu /B.Öhman
Johan Mörtberg
Håkan Björnfot
Ragnar Anttila
R. Kempainen/A. Luttu/L. Sirviö
Henry Lindberg / Vega Kieri
Lars Anttila

1992
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Vesa Kariniemi
Steve Ralsberg

Suppleanter
Börje Öhman
Mikael Funck
Leif Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C1 :
Ledare Pojk C2 :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick B :
Ledare Flick C :
Börje Öhman
Vesa Kariniemi / Mikael Funck
Jan Johansson / Börje Öhman
Knut Omark / Leif Henriksson
Birger Boman/Roger Ylinenpää
Vesa Kariniemi / Rudolf Keisu
Johan Mörtberg / Ragnar Anttila
Ragnar Anttila
Tore Brännström
Henry Lindberg / Viktoria Simu
Lars Anttila

1991
Ordinarie ledamöter
Kent Alanentalo, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Vesa Kariniemi
Steve Ralsberg

Suppleanter
Börje Öhman
Mikael Funck
Elisabet Holmgren
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Flick C :
Börje Öhman
Vesa Kariniemi / Mikael Funck
Jan Johansson
Kjell Hedlund / Leif Henriksson
Niklas Henriksson/G. Tolonen
Vesa Kariniemi / Knut Omark
Johan Mörtberg / Ragnar Anttila
Ove Löpare / Ragnar Anttila
Lars Anttila / Henry Lindberg

1990
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Vesa Kariniemi
Kjell Hedlund

Suppleanter
Börje Öhman
Mikael Funck
Elisabet Holmgren
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Damlag :
Ledare Flick B :
Börje Öhman
J.Johansson/M.Funck/
P.Wuopio
Kjell Hedlund
Vesa Kariniemi / Knut Omark
Johan Mörtberg / Ragnar Anttila
Börje Öhman
Kjell Hedlund

1989
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Mikael Funck
Kjell Hedlund

Suppleanter
Åke Ejneborn
Håkan Kohkoinen
Leif Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Börje Öhman

Henry Niemi
Erik Westman
Kjell Hedlund
Tage Lejon
Johan Mörtberg / Ragnar Anttila


1988
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf
Stig Kerttu, sekr
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Sture Antti
Mikael Funck
Kjell Hedlund

Suppleanter
Åke Ejneborn
Peter Johansson
Viktoria Simu
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Jukka Jernström
Christer Töyrä
Stefan Johansson

Gunnar Tolonen / Henry Niemi
Börje Öhman
Kjell Hedlund / Stig Nulu
Knut Omark / Tage Lejon

1987
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf.
Stig Kerttu, sekr.
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Ragnar Brännström
Viktoria Simu
Kjell Hedlund

Suppleanter
Sture Antti
Mikael Funck
Jan-Erik Tötterman
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Lagledare B-lag :

Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D1 :
Ledare Pojk D2 :
Ledare Pojk E :
Ledare Damlag :
Jukka Jernström
Christer Töyrä
Christer Töyrä

Peter Johansson
Gunnar Tolonen / Henry Niemi
Karl-Johan Taaveniku
Åke Luttu / Sven-Erik Jönsson
Kjell Hedlund / Knut Omark
Folke Wuopio / Stig Nulu
Ingvar Aasa / Stefan Johansson

1986
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf.
Stig Kerttu, sekr.
Christer Töyrä, kassör
Knut Omark
Ragnar Brännström
Elisabeth Ynglöv
Kjell Hedlund

Suppleanter
Sture Antti
Håkan Kohkoinen
Maria Nilsson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Lagledare B-lag :


Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Pojk E :
Ledare Damlag :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
Stig Fogelqvist
Christer Töyrä
Christer Töyrä

Johan Mörtberg/Peter Johansson
Gunnar Tolonen
Leif Huuskonen / Henry Niemi
Åke Luttu / Sven-Erik Jönsson
Kjell Hedlund / Knut Omark
Vivann Haapalahti/R Brännström
Håkan Kohkoinen
Elisabet Ynglöv / Åsa Simu

1985
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf.
Stig Kerttu, sekr.
Christer Töyrä, kassör
Håkan Mettävainio
Ragnar Brännström
Elisabeth Ynglöv
Kjell Hedlund

Suppleanter
Sture Antti
Knut Omark
Maria Nilsson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :


Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Damlag :
Ledare Flick A :
Ledare Flick B :
Stig Fogelqvist
Christer TöyräChrister Töyrä

Kjell Hedlund/Ove Savilahti
Johan Mörtberg/Ronny Keränen
Gunnar Tolonen/Henry Niemi
Roger Tiensuu/Leif Huuskonen
Viviann Haapalahti/R Brännström
Håkan Kohkoinen
Niklas Henriksson

1984
Ordinarie ledamöter
Lennart Simu, ordf.
Stig Kerttu, sekr.
Christer Töyrä, kassör
Håkan Mettävainio
Ragnar Brännström
Aina Nyberg
Gunvor Kohkoinen

Suppleanter
Sture Antti
Knut Omark
Stina Ekersund
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :


Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Damlag :
Ledare Flick A :
Ledare Flick C :
Lennart Evefjord
Christer TöyräChrister Töyrä

Jim Funck / Erik Westman
Kjell Hedlund/Håkan Mettävinio
Johan Mörtberg/Ronny Keränen
Roger Tiensuu/Leif Huuskonen
S. Henriksen/Ragnar Brännström
Håkan Kohkoinen
Lena Rousu/Maria Nilsson

1983
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Per-Assar Tano, kassör
Lennart Simu
Ragnar Brännström
Stig Kerttu
Roland Wikström

Suppleanter
Sture Antti
Knut Omark
Aina Nyberg
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :


Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Damlag :
Ledare Flick A :
Lennart Evefjord
Christer TöyräChrister Töyrä

Jim Funck / Erik Westman
Kjell Hedlund/Håkan Mettävinio
Anja-Riitta Jolanki/Else-Maj Antti
Roger Tiensuu/Leif Huuskonen
Sigmund Henriksen/Lena Rousu
P-E. Brylander/Elis Richardsen

1982
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Per-Assar Tano, kassör
Lennart Simu
Ragnar Brännström
Stig Kerttu
Roland Wikström

Suppleanter
Sture Antti
Knut Omark
Jan Ranudd
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :


Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Tränare Damlag :
Ledare Flick B :
Leif Huuskonen
Christer TöyräChrister Töyrä

Jim Funck
Gunnar Tolonen
Anja-Riitta Jolanki/Else-Maj Antti
Roger Tiensuu/Ingemar Björnfot
Sigmund Henriksen/Trine Olsen
Per-Erik Brylander

1981
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Bertil Aspman, kassör
Lennart Simu
Ragnar Brännström
Stig Kerttu
Roland Wikström

Suppleanter
Sture Antti
Knut Omark
Jan Ranudd
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Ledare Flick A :
Leif Huuskonen
Christer TöyräChrister Töyrä
Christer Töyrä
Kjell Hedlund

Jim Funck
Gunnar Tolonen
Folke Wuopio
Folke Wuopio/J-E Tötterman

1980 
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Bertil Aspman, kassör
Lennart Simu
Ragnar Brännström
Stig Kerttu
Roland Wikström

Suppleanter
Sture Antti
Knut Omark
Mats Hjortberg
Tränare A-lag :

Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Gunnar Tolonen

Christer Töyrä / Kjell Hedlund

Christer Töyrä
Mats Hjortberg/Leif Huuskonen
Risto Niska / Håkan Taavo
Gunnar Tolonen
Tage Lejon
Folke Wuopio


1979
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Stig Kerttu, kassör
Lennart Simu
Ragnar Brännström
Helge Fors
Folke Wuopio

Suppleanter
Gustav Boman
Knut Omark
Mats Hjortberg
Tränare A-lag :

Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Leif Huuskonen

Ragnar Brännström

Per-Erik Perttu/Tomas Andersson
Mats Hjortberg/Christer Töyrä
Folke Wuopio
Folke Wuopio
Henry Niemi
Gunnar Tolonen


1978
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Stig Kerttu, kassör
Per-Martin Rosén
Ragnar Brännström
Helge Fors
Gunnar Tolonen

Suppleanter
Gustav Boman
Knut Omark
Folke Wuopio
Tränare A-lag :

Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Leif Huuskonen

Gustav Boman

Per-Erik Perttu
Christer Töyrä
Gunnar Tolonen
Gunnar Tolonen
Göran Mörtberg
Göran Mörtberg


1977
Ordinarie ledamöter
Ove Rönnbäck, ordf.
Christer Töyrä, sekr.
Stig Kerttu, kassör
Per-Martin Rosén
Ragnar Brännström
Helge Fors
Gunnar Tolonen

Suppleanter
Åke Grenemark
Knut Omark
Gustav Boman
Sven Kaarle
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Leif Huuskonen
Ragnar BrännströmGustav Boman
Christer Töyrä
Gunnar Tolonen
Gunnar Tolonen
Göran Mörtberg

1976
Ordinarie ledamöter
Helge Fors, ordf.
Ove Rönnbäck, sekr.
Leif Henriksson, kassör
Per-Martin Rosén
Ragnar Brännström
Christer Töyrä
Gunnar Tolonen

Suppleanter
J-O Rehnstrand
Knut Omark
Leif Huuskonen
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Ledare Pojk D :
Leif Huuskonen
Ragnar BrännströmTage Oja
Roger Kauma
Gunnar Tolonen
Gunnar Tolonen
Rolf Larsson
Rolf Larsson

1975
Ordinarie ledamöter
Helge Fors, ordf.
Ove Rönnbäck, sekr.
Leif Henriksson, kassör
Per-Martin Rosén
Ragnar Brännström
Christer Töyrä
Gunnar Tolonen

Suppleanter
Kjell-Arne Maaherra, J-O Rehnstrand, Ove Savilahti,
Staffan Mettävainio, Knut Omark,
Roger Kauma, Daniel Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :
Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :

Ledare Pojk D :
Leif Huuskonen
Ragnar Brännström
Åke Lehmivaara
Roger Kauma
Gunnar Tolonen
Gunnar Tolonen
Gunnar Tolonen
Gunnar Tolonen

1974
Ordinarie ledamöter
Helge Fors, ordf.
Ove Rönnbäck, sekr.
Åke Lehmivaara, kassör
Edvin Grenevall
Ragnar Brännström
Börje Savilahti
Birger Jakobsson-Åhl

Suppleanter
Kjell-Arne Maaherra, J-O Rehnstrand, Per-Martin Rosén, Christer Töyrä,
Knut Omark, Roger Kauma, Daniel Henriksson
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk C :
Leif Huuskonen
Ragnar BrännströmÅke Lehmivaara
Daniel Henriksson
Jan-Olof Rehnstrand
Leif Aho / Göran Salmi
Gunnar Tolonen

1973
Ordinarie ledamöter
Helge Fors, ordf.
Anders Grym, sekr.
Åke Lehmivaara, kassör
Edvin Grenevall
Ragnar Brännström
Börje Savilahti
Birger Jakobsson-Åhl

Suppleanter
Kjell-Arne Maaherra, Håkan Mettävainio, Per-Martin Rosén,
Christer Töyrä, Inge Uvemo,
Ronny Stenberg
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Leif Huuskonen
Ragnar BrännströmP-M Rosén
Daniel Henriksson
Sven-Erik Kauma
Dan Nilsson

1972
Ordinarie ledamöter
Helge Fors, ordf.
Anders Grym, sekr.
Åke Lehmivaara, kassör
Edvin Grenevall
Ragnar Brännström
Börje Savilahti
Birger Jakobsson-Åhl

Suppleanter
Kjell-Arne Maaherra, Håkan Mettävainio, Per-Martin Rosén,
Christer Töyrä, Inge Uvemo,
Ronny Stenberg
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Leif Huuskonen
Leif HuuskonenRagnar Brännström
Christer Töyrä
Christer Töyrä
Christer Töyrä

1971
Ordinarie ledamöter
Helge Fors, ordf.
Bertil Nilsson, sekr.
Åke Lehmivaara, kassör
Edvin Grenevall
Anders Grym
Börje Savilahti
Ove Savilahti

Suppleanter
Folke Hedlund
Erik Önneskog
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Ledare Pojk B2 :
Helge Fors
Bertil Nilsson

P-M Rosén
Ragnar Brännström
Christer Töyrä
Christer Töyrä
Åke Andersson

1970
Ordinarie ledamöter
Sören Leijonclou, ordf.
Åke Lehmivaara, sekr.
Edvin Grenevall, kassör
Helge Fors
Bertil Nilsson
Börje Savilahti
Ove Savilahti

Suppleanter
Folke Hedlund
Göte Sandström
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B :
Helge Fors
P-M RosénBörje Savilahti
Paul Wanhatalo/Christer Töyrä
Paul Wanhatalo/Christer Töyrä

1969
Ordinarie ledamöter
Sören Leijonclou, ordf.
Åke Lehmivaara, sekr.
Edvin Grenevall, kassör
Helge Fors
Per-Martin Rosén
Börje Savilahti
Evald Tapani

Suppleanter
Folke Hedlund
Göte Sandström
Tränare A-lag :Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A1 :
Ledare Pojk A2 :
Ledare Pojk B :
Birger Jakobsson-Åhl
K-G Ylivainio  Bertil NilssonHelge Fors
Helge Fors
Åke Andersson
Christer Töyrä
Åke Andersson

1968
Ordinarie ledamöter
Sören Leijonclou, ordf.
Åke Lehmivaara, sekr.
Edvin Grenevall, kassör
Helge Fors
Per-Martin Rosén
Edgar Hietala
Arvid Mettävainio
K-G Ylivainio

Suppleanter
Kurt Savilahti
Åke Lehmivaara
Tränare A-lag :
Lagledare A-lag :

Lagledare B-lag :
Ledare J-lag :
Ledare Pojk A :
Ledare Pojk B1 :
Ledare Pojk B2 :
Ledare Pojk C :
Birger Jakobsson-Åhl
K-G Ylivainio  P-M RosénBertil Nilsson
Helge Fors
Åke Andersson
Helge Fors
Christer Töyrä
P-M Rosén