Gjorda mål i tävlingsmatcher 1968 t o m 2008


Namn
Antal mål
Ronny Stenberg
Mika Uutela
Mats Mäkipiha
Ingemar Wede
Mats Bergman
Christer Taskinen
Per-Håkan Taavo
Mattias Asplund
Håkan Töyrä
Peter Mettävainio
Kjell Hedlund
Kjell-Arne Maaherra
Leif Henriksson
Jan Ranudd
Jan Johansson
Tommy Allegren
Kari Alanko
Anders Grym
Peter Törmä
Jouko Alaviippola
Patrik Savilahti
Håkan Mettävainio
Leif Fredriksson
Knut Omark
Jari Enbuska
Marko Heikka
Jonas Routuvaara
Tuomas Kariniemi
Stefan Wuotila
Håkan Palo
Stefan Johansson
Birger Jakobsson-Åhl
Peter Johansson
Jens Lindberg
Mikael Funck
Roger Stenberg
Kjell Lampinen
Jussi Harjuoja
Jorma Gullsten
Sami Viippola
Niklas Westman
Jan-Ola Eriksson
Fredrik Ström
Markku Palsi
Heikki Konttajärvi
Fabrice Niyonkuru
Mats Funck
Kaj Aho
Sven-Erik Jönsson
Magnus Funck
Henric Barsk
Thorbjörn Bergman
Jan-Erik Tötterman
Aki Karppinen
Jan Westerberg (d.ä)
Ulf Taavola
Kaj Selkälä
Jan Westerberg (d.y)
Henrik Asplund
Karl-Erik Brännström
Henry Niemi
Christer Gustavsson
Daniel Jönsson
Magnus Keisu
Andreas Wasslén
Trond Olsen
Ragnar Brännström
Leif Toolanen
Mikael Kauma
Jan Funck
Johan Routuvaara
Mats Stridsman

145
92
70
55
53
53
43
39
36
35
34
32
29
29
29
27
27
23
21
20
20
19
19
18
18
17
17
17
16
14
14
13
13
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5

NoteringarFet stil

= Aktiv spelare i ÖSK:s A-trupp eller för närvarande utlånad av ÖSK för spel i annan klubb.Listan upptar de 70 spelare som gjort mest seriemål för Övertorneå SK (Ötå/Kuiva BK).

Reservation för ev. skrivfel. Om uppgift om antal mål  ej stämmer, maila då tillfotboll@overtornea-sk.com .

Senast uppdaterad: 2008-01-21 16:42