[button color=”red” url=”https://www.overtornea-sk.com/osk/?page_id=200″ size=”default”]HISTORIA[/button]

Genomförda seriematcher i ÖSK 1968 t.o.m 2019
Namn Antal
Mats Mäkipiha
Mikael Funck
Mika Uutela
Tuomas Kariniemi
Håkan Mettävainio
278
223
209
193
190
Noteringar:Fet stil : Aktiv spelare
i ÖSK:s A-trupp eller
för närvarande utlånad.
Stefan Wuotila
Kjell-Arne Maaherra
Jari Jefremoff
Håkan Töyrä
Ingemar Wede
184
178
167
161
156
Listan upptar de 100
spelare som spelat mest
seriematcher för
Övertorneå SK (Ötå/Kuiva BK)
Knut Omark
Jussi Harjuoja
Antti Vestola
Håkan Palo
Marko Heikka
156
154
153
151
149
Reservation för ev. skrivfel.
Om uppgift om antal matcher
ej stämmer, maila då till
fotboll@overtornea-sk.com
Leif Henriksson
Ove Savilahti
Jussi Hakasalo
Ronny Stenberg
Birger Jakobsson-Åhl
148
148
148
144
142
Jan-Erik Tötterman
Bo Larsson
Peter Johansson
Henric Barsk
Jonas Routuvaara
141
140
140
137
129
Jan Johansson
Patrik Hietala
Tapio Huppunen
Peter Törmä
Andreas Wasslén
128
125
122
121
117
Christer Taskinen
Mats Bergman
Mikko Barsk
Ville Pekkanen
Niklas Engman
116
115
114
114
114
Jan Ranudd
Peter Mettävainio
Jan-Olof Rehnstrand
Erik Önneskog
Staffan Mettävainio
110
110
108
107
107
Per-Håkan Taavo
Kjell Hedlund
Stefan Johansson
Bengt Rajala
Mats Funck
107
106
103
99
97
Mehti Rezai
Mattias Asplund
Anton Barsk
Wal Der Htoo

Kaj Aho
96
95
94
86
85
Jonatan Rytiniemi
Tommy Allegren
Andreas Alaniemi
Jan Funck
Rami Viippola
82
80
80
79
79
Magnus Funck
Niklas Westman
Sakari Hiukka
Tha Dah Ler
Patrik Savilahti
78
77
77
74
73
Johan Mörtberg
Juha-Pekka Juvonen

Roger Kauma
Isak Luttu
Leif Grenevall
73
71
69
68
66
Patrik Jönsson
Sami Viippola
Kari Alanko
Tommy Töyrä
Jorma Gullsten
66
65
63
63
62
Stefan Rovainen
Eh So Sah Lay
Markku Palsi
Mikko Vikeväinen
Karl-Axel Styrman
61
60
59
59
59
Ah Psha Lo
Mustapha Hamid

Jonny Tedestam
Fes Tu
Mattias Bäcklin
59
58
57
56
54
Björn Brännström
Pär Dalhägg
Christer Gustavsson
Sven-Erik Jönsson
Samuel Hedlund
53
53
52
52
51
Abdulvahed Rezai
Jens Lindberg
Roger Stenberg
Jan Westerberg d.y
Daniel Jönsson
51
50
49
48
47
Jouni Talvensaari
Ragnar Brännström
Daniel Bucht
Freddy Kwizera

Karl-Erik Brännström
47
45
44
43
42
Anders Grym
Magnus Keisu
Fabrice Niyonkuru
Thomas Larsson
Kaj Selkälä
Magnus Isaksson
41
41
41
40
40
40